Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Druhy cen pro oceňování majetku
Druhy cen pro oceňování majetku
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ071
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Druhy cen pro oceňování majetku - obsahové vymezení
  • Představují ceny jednotlivých složek majetku podniku (i podniku jako celku) a uplatňují se např. při jeho prodeji, likvidaci majetku, vstupu na burzu apod.
2. Prvky dimenze
  • Pořizovací cena,
  • Cena pořízení – cena (pořizovací) bez vedlejších nákladů na pořízení,
  • Reprodukční pořizovací cena - cena majetku v době oceňování,
  • Vlastní náklady - cena pro majetek vyrobený vlastními kapacitami,
  • Reálná hodnota majetku – získaná kvalifikovaným odhadem nebo znaleckým posudkem,
  • Tržní hodnota majetku – vyhlášená na burze, nebo veřejném trhu.
3. Datové zdroje dimenze
  • Manuální vstup.