Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení práce a mezd
Řízení práce a mezd
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ080
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • !!! Tato stránka obsahuje pouze zkrácenou charakteristiku řízení práce a mezd. Jeho detailnější charakteristika je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky). !!!
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření řízení práce a mezd
 • Účelem je ve vazbě na personální řízení zajistit výpočty a vyplácení mezd a průběžně analyzovat mzdový vývoj vzhledem ke zdrojů a produktivitě práce.
3. Přehled úloh
 • Evidence: Evidence práce a mezd, PAM (UQ081A ) - vytvoření, aktualizace a dotazy do databáze práce a mezd – ( Eviden. ),
 • Transakce: Zpracování práce a mezd - transakce (UQ082A ) - ( Trans. ),
 • Reporting: Reporting práce a mezd (UQ083A ) - ( Report. ),
 • Analýzy: Mzdové analýzy (UQ084A ) - podle různých dimenzí (čas, profese, mzdové složky apod.) - ( Analýza ),
 • Plánování: Plánování mezd (UQ085A ) - ( Plán ).
4. Metriky úloh
 • Metriky finančního řízení firmy (ISGQ00 ),
 • Metriky finančních analýz a plánování (ISGQ02 ),
 • Metriky řízení lidských zdrojů (ISGQ50 ),
5. Dimenze
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Lidské zdroje firmy a mzdy (DIGQ20 ),
 • Ekonomické dimenze firmy (DIGQ05 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ).
6. Role v řízení práce a mezd
 • Řídící pracovníci podniku (RGQ00 ),
 • Pracovníci podniku – základ (RGQ30 ),
 • Pracovníci podniku – specialisté (RGQ70 ),
 • Specialisté pro Business Analytics (RGQ100 ).
7. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty a data finančního řízení firmy (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data pokladní a mzdové (DSGQ07 ),
 • Dokumenty a data personálního řízení (DSGQ25 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • Podnik, základní charakteristiky (FSG000 ),
 • Ekonomika a trh (FSG030 ),
 • Řízení, organizace (FSG050 ),
9. IT v řízení PAM:

*/ ERP pro převážnou část transakční funkcionality (F300 ),**/Řešení projektu implementace ERP (TG420 ) , */ BI / SSBI pro analytické funkce (F400 ) / (F455 ), **/Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ), **/Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI (TG450 ),

10. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se řízení mezd podniku" (SQ081 ),
 • „Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.