Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Generální manažer (CEO, Chief Executive Officer)
Generální manažer (CEO, Chief Executive Officer)
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ001
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Generální manažer (CEO, Chief Executive Officer) - funkční náplň role

Generální manažer formuluje a prověřuje celopodnikové strategie a plánuje, řídí, koordinuje a hodnotí aktivity podniku s podporou celého týmu manažerů, obvykle podle základních pokynů stanovených vlastníky nebo jejich zástupci, tj. správními radami nebo jinými řídícími orgány. Generální manažer vykonává zejména tyto činnosti:

 1. určování cílů, strategií, politik a programů,
 2. plánování, řízení a koordinace jednotlivých funkcí podniku,
 3. monitorování a hodnocení výkonu, prověřování činností a výsledků podniku,
 4. schvalování rozpočtů, kontrolování výdajů a zajišťování účelného využívání zdrojů, včetně IT,
 5. schvalování materiálních, lidských a finančních zdrojů pro realizaci strategií a programů,
 6. výběr nebo schvalování výběru podřízených řídících pracovníků.
2. Požadované znalosti role
 1. metody podnikového managementu,
 2. metody podnikové ekonomiky, controllingu,
 3. statistické metody,
 4. vedení a psychologie práce v týmech.
3. Kompetence role
 • Kompetence pro podporu byznysu : Znalost praktik vlastního byznysu, Znalost organizace byznysu, obchodní politiky a podnikové kultury, Chování podporující byznys, Znalost konkurence a schopnost analýzy konkurence, Plánování a schopnost přiřazovat priority, Schopnost komunikace, Zaměření na zákazníka (interního i externího).
 • Sociální kompetence: Schopnost vést, inspirovat a budovat důvěru, Schopnost kreativního a inovátorského přístupu k řešení problémů, Zaměření na dosažení výsledků, Schopnost strategického uvažování, Koučování, delegování a péče růst členů týmu, Budování vztahů a týmová práce, Schopnost ovlivňovat a přesvědčit tým, rozhodnost, Vyjednávání v rámci dohodnutých principů, Řešení konfliktů, Adaptace na změnu