Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Manažer logistiky
Manažer logistiky
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ013
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Manažer logistiky - funkční náplň role

Manažer logistiky – zajišťuje manipulaci správného množství zboží na správné místo, ve správný čas, ve správné kvalitě a za správnou cenu, zodpovídá za každodenní operace, zpracování plánů a rozpočtů. Logistický manažer především navrhuje vhodné řešení v oblasti skladové a distribuční síti, zároveň kontroluje a řídí jednotlivé distribuční operace. Jeho hlavní náplň práce spočívá ve vedení uceleného logistického řetězce směrem k zákazníkům. Asi 80% činností logistického manažera spočívá v řízení lidí a 20% v analytických a plánovacích činnostech. Vykonává tyto základní činnosti:

 1. operativní řízení každodenní operace, logistické zabezpečení přepravy a zajištění plynulosti toku zboží,
 2. zpracování plánů a rozpočtů v oblasti logistiky, plánování výdajů logistického centra,
 3. komplexní řízení oddělení logistiky, řízení manažerů skladů, dopravy,
 4. navrhování vhodného distribučního řešení (manipulace, skladování apod.),
 5. spolupráce na návrhu skladů a skladových prostor,
 6. řídí distribuce, pravidelná komunikace s odběrateli a dodavateli,
 7. plánování a vyhodnocování projektů skladování a dopravy, projektování integrovaných logistických řetězců,
 8. vyhodnocování logistických rizik, efektivnosti procesů přepravy a navrhování opatření,
 9. spolupráce na projektování integrovaných logistických řetězců.
2. Požadované znalosti role
 1. plánovací, organizační a analytické schopnosti,
 2. komunikační a mezilidské dovednosti, znalost cizích jazyků,
 3. schopnost vést a motivovat logistický tým,
 4. znalosti v oblasti skladování a distribuce,
 5. tvůrčí, plánovací a analytické dovednosti.