Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Technický manažer
Technický manažer
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ011
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Technický manažer - funkční náplň role

Technický manažer, především ve výrobních firmách, zajišťuje tyto činnosti:

 1. návrhy programů technického rozvoje podniku,
 2. operativní řízení nasazování nových technických prostředků do provozu,
 3. řešení technických poruch a výpadků,
 4. analýzy technických kapacit a jejich reálného využití,
 5. specifikace požadavků na technická školení personálu,
 6. výběr nebo schvalování výběru podřízených pracovníků v technických útvarech.
2. Požadované znalosti role
 1. metody podnikového managementu,
 2. technické charakteristiky provozovaných technických prostředků a technologií,
 3. technická dokumentace,
 4. vývojové tendence v technice a technologiích odpovídajících zaměření podniku,
 5. vedení a psychologie práce v týmech.
3. Kompetence role
 • Kompetence pro podporu byznysu: Znalost praktik vlastního byznysu, Znalost organizace byznysu, obchodní politiky a podnikové kultury, Chování podporující byznys, Znalost konkurence a schopnost analýzy konkurence, Řízení projektů, Řízení změny a implementace v IT aplikacích, Plánování a schopnost přiřazovat priority, Schopnost komunikace, Zaměření na zákazníka (interního i externího).
 • Sociální kompetence: Schopnost vést, inspirovat a budovat důvěru, Schopnost kreativního a inovátorského přístupu k řešení problémů, Zaměření na dosažení výsledků, Schopnost strategického uvažování, Koučování, delegování a péče růst členů týmu, Budování vztahů a týmová práce, Schopnost ovlivňovat a přesvědčit tým, rozhodnost, Vyjednávání v rámci dohodnutých principů, Řešení konfliktů, Adaptace na změnu