Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Finanční manažer (CFO, Chief Financial Officer)
Finanční manažer (CFO, Chief Financial Officer)
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ002
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Finanční manažer (CFO, Chief Financial Officer) - funkční náplň role

Finanční manažer formuluje a prověřuje finanční strategie podniku, plánuje, řídí, koordinuje a hodnotí aktivity podniku ve finanční oblasti (příjmy, výdaje, úvěry apod.), obvykle podle základních pokynů stanovených vlastníky nebo jejich zástupci, tj. správními radami nebo jinými řídícími orgány. Finanční manažer vykonává zejména tyto činnosti:

 1. určování finančních cílů a strategií podniku,
 2. plánování, řízení a koordinace účetních funkcí podniku,
 3. finanční výkaznictví, finanční analýzy, plánování a rozpočetnictví,
 4. příprava rozpočtů, kontrolování výdajů a zajišťování účelného využívání finančních zdrojů,
 5. schvalování finančních zdrojů pro realizaci strategií a programů,
 6. realizace finančního contollingu a manažerského účetnictví,
 7. výběr nebo schvalování výběru podřízených pracovníků ve finančním úseku.
2. Požadované znalosti role
 1. metody podnikového managementu,
 2. metody finančních analýz a plánování, metody controllingu,
 3. statistické metody,
 4. vedení a psychologie práce v týmech.