Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Personální manažer (HRM, HR Manager)
Personální manažer (HRM, HR Manager)
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ005
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Personální manažer (HRM, HR Manager) - funkční náplň role

Personální manažer formuluje a prověřuje strategie podniku z hlediska personálních kapacit, plánuje, řídí, koordinuje a hodnotí získávání nových pracovníků, zajišťuje motivační programy, rozvoj kvalifikace pracovníků. Personální manažer vykonává zejména tyto činnosti:

 1. určování personálních cílů a strategií podniku,
 2. vyhodnocování potřeby personálních kapacit podniku,
 3. plánování a řízení náboru nových pracovníků,
 4. vyhodnocování mzdového vývoje a odměn pracovníků,
 5. plánování, příprava a vyhodnocování rekvalifikačních programů,
 6. výběr nebo schvalování výběru podřízených pracovníků v personálních odděleních.
2. Požadované znalosti role
 1. metody podnikového managementu,
 2. metody personálního řízení,
 3. statistické metody pro vyhodnocování potřeba a stavu personálních kapacit,
 4. metody sociologie a psychologie.
3. Kompetence role
 • Kompetence pro podporu byznysu: Znalost praktik vlastního byznysu, Znalost organizace byznysu, obchodní politiky a podnikové kultury, Chování podporující byznys, Znalost konkurence a schopnost analýzy konkurence, Plánování a schopnost přiřazovat priority, Schopnost komunikace, Zaměření na zákazníka (interního i externího).
 • Sociální kompetence: Schopnost vést, inspirovat a budovat důvěru, Schopnost kreativního a inovátorského přístupu k řešení problémů, Zaměření na dosažení výsledků, Schopnost strategického uvažování, Koučování, delegování a péče růst členů týmu, Budování vztahů a týmová práce, Schopnost ovlivňovat a přesvědčit tým, rozhodnost, Vyjednávání v rámci dohodnutých principů, Řešení konfliktů, Adaptace na změnu