Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Personální manažer (HRM, HR Manager)
Personální manažer (HRM, HR Manager)
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ005
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Personální manažer (HRM, HR Manager) - funkční náplň role

Personální manažer formuluje a prověřuje strategie podniku z hlediska personálních kapacit, plánuje, řídí, koordinuje a hodnotí získávání nových pracovníků, zajišťuje motivační programy, rozvoj kvalifikace pracovníků. Personální manažer vykonává zejména tyto činnosti:

  1. určování personálních cílů a strategií podniku,
  2. vyhodnocování potřeby personálních kapacit podniku,
  3. plánování a řízení náboru nových pracovníků,
  4. vyhodnocování mzdového vývoje a odměn pracovníků,
  5. plánování, příprava a vyhodnocování rekvalifikačních programů,
  6. výběr nebo schvalování výběru podřízených pracovníků v personálních odděleních.
2. Požadované znalosti role
  1. metody podnikového managementu,
  2. metody personálního řízení,
  3. statistické metody pro vyhodnocování potřeba a stavu personálních kapacit,
  4. metody sociologie a psychologie.