Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Manažer obchodu
Manažer obchodu
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ004
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Manažer obchodu - funkční náplň role

Manažer obchodu formuluje a prověřuje obchodní strategie podniku, plánuje, řídí, koordinuje a hodnotí nákupní a prodejní aktivity podniku, zajišťuje průběžný a kvalitní kontakt se zákazníky. Manažer obchodu vykonává zejména tyto činnosti:

  1. určování cílů a strategií v obchodních činnostech podniku,
  2. plánování, řízení a koordinace veškerých obchodních činností,
  3. schvalování finančních zdrojů pro obchodní aktivity,
  4. výběr nebo schvalování výběru podřízených pracovníků v obchodních divizích a odděleních.
2. Požadované znalosti role
  1. metody podnikového managementu,
  2. statistické metody pro vyhodnocování obchodu,
  3. metody řízení vztahů k zákazníkům a dodavatelům,
  4. vedení a psychologie práce v týmech.