Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Manažer obchodu
Manažer obchodu
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ004
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Manažer obchodu - funkční náplň role

Manažer obchodu formuluje a prověřuje obchodní strategie podniku, plánuje, řídí, koordinuje a hodnotí nákupní a prodejní aktivity podniku, zajišťuje průběžný a kvalitní kontakt se zákazníky. Manažer obchodu vykonává zejména tyto činnosti:

  1. určování cílů a strategií v obchodních činnostech podniku,
  2. plánování, řízení a koordinace veškerých obchodních činností,
  3. schvalování finančních zdrojů pro obchodní aktivity,
  4. výběr nebo schvalování výběru podřízených pracovníků v obchodních divizích a odděleních.
2. Požadované znalosti role
  1. metody podnikového managementu,
  2. statistické metody pro vyhodnocování obchodu,
  3. metody řízení vztahů k zákazníkům a dodavatelům,
  4. vedení a psychologie práce v týmech.
3. Kompetence role
  • Kompetence pro podporu byznysu: Znalost praktik vlastního byznysu, Znalost organizace byznysu, obchodní politiky a podnikové kultury, Chování podporující byznys, Znalost konkurence a schopnost analýzy konkurence, Plánování a schopnost přiřazovat priority, Schopnost komunikace, Zaměření na zákazníka (interního i externího).
  • Sociální kompetence: Schopnost vést, inspirovat a budovat důvěru, Schopnost kreativního a inovátorského přístupu k řešení problémů, Zaměření na dosažení výsledků, Schopnost strategického uvažování, Koučování, delegování a péče růst členů týmu, Budování vztahů a týmová práce, Schopnost ovlivňovat a přesvědčit tým, rozhodnost, Vyjednávání v rámci dohodnutých principů, Řešení konfliktů, Adaptace na změnu