Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Dodavatelé energií
Dodavatelé energií
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ505
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Dodavatelé energií - obsahové vymezení
  • Dimenze obsahuje přehled vybraných aktuálních nebo potenciálních dodavatelů energií pro analýzy objemů dodávek, hodnocení nákladovosti, spolehlivosti dodavatelů..
2. Prvky dimenze
  • Dimenze nemá hierarchii, obsahuje pouze několik prvků - potenciálních dodavatelů energií.
3. Datové zdroje dimenze
  • Evidence dodavatelů (DQ154A).