Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Měřidla
Měřidla
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ506
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Měřidla - obsahové vymezení
  • Dimenze představuje instalovaných měřidel spotřeby energií v podniku v členění podle druhů energií..
2. Prvky dimenze
  • Dimenze se člení podle jednotlivých druhů energií.
3. Datové zdroje dimenze
  • Evidence spotřeby energií (DQ452A).