Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení dopravy
Řízení dopravy
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ402A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Transakcí v řízení dopravy:
 • Zajistit co nejefektivnější realizace operací pro řízení dopravy a požadavků na dopravu (příjem požadavků na dopravu, jejich vyhodnocení, zajištění a realizace požadavků atd.),
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních transakčních úloh ve scénáři (SQ002 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ401 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Evidence požadavků na dopravu (DQ404A),
 • Evidence dopravců (DQ401A),
 • Evidence vlastních dopravních prostředků (DQ402A),
 • Evidence CCS a zahraničních kreditních karet (DQ403A),
 • Operativní požadavky na dopravu (DQ415A),
 • Kalkulace nákladů a specifikace dopravní cesty (DQ405A),
 • Objednávka na dopravu (DQ416A).
3. Funkce, klíčové aktivity:
 • Zpracování požadavků na dopravu - vyhodnocování požadavků a omezení zákazníky,
 • Kalkulace nákladů na PHM a mýtné,
 • Slučování dopravních cest,
 • Výběr dopravce - výběr dopravce a zpracování objednávky - tj. analýza dopravních možností podle jednotlivých přepravců (tuzemští nebo zahraniční přepravci), výběr dopravce, zpracování a odeslání objednávky .
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti informací pro operace řízení dopravy a požadavků na dopravu v místě i čase, tj. v místě jednotlivých závodů, provozů, staveb atd.,
  • požadovaného počtu a objemu transakcí řízení dopravy a požadavků na dopravu podle potřeb podniku,
  • nízké pracnosti a nákladů a současně vyšší rychlosti transakcí pro řízení dopravy a požadavků na dopravu,
  • potřebné průkaznosti, úrovně kontroly a bezpečnosti operací řízení dopravy a požadavků na dopravu, tj. jejich protokolování a dokumentace,
  • efektivní integrace operací řízení dopravy a požadavků na dopravu s finančním řízením, řízením výroby, údržby apod.
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní realizace transakcí uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ),
  • specializované aplikace pro řízení dopravy,
  • mobilní aplikace (F550) umožňující efektivně realizovat řízení dopravy v odloučených lokalitách, na pobočkách apod.