Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Prediktivní analytika, Predictive Analytics, PA
Prediktivní analytika, Predictive Analytics, PA
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F454
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Praus, O. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-12-27
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
 • PA využívá dostupná data k předpovědi budoucích jevů . Schopnost úspěšné predikce je využita k zlepšení rozhodnutí, které je tak více postavené na faktech (vztazích, trendech) nalezených v datech než na intuici.
 • Postupně se realizuje promítání aktuálních událostí do prediktivních modelů v reálném čase.
 • V rámci prediktivního modelování se obvykle realizují následující úlohy:
  • klasifikace - distribuce objektů do předdefinovaných tříd a kategorií,
  • hodnoce . predikování hodnot proměnných,
  • klastrování - identifikace skupin obdobných objektů,
  • predikce - klasifikace, hodnocení a klastrování hodnot nebo chování, které lze očekávat,
  • analýza souvislostí - určení které objekty se mohou vyskytovat v predikovaných situacích s jinými objekty, vyhodnocení jejich vztahů.
 • Doporučený postup řešení prediktivní analýzy je obsahem úlohy " BI: Realizace prediktivní analýzy, PA " (U442A ).
2. Efekty, výhody:
 • Zvýšení zisků, efektivnější cílení marketingových kampaní,
 • Snížení nákladů – úspory plynoucí ze zlepšených rozhodnutí,
 • Snížení finančních rizik,
 • Vyšší konkurenceschopnost,
 • Zhodnocení dat podniku.
3. Problémy a omezení:
 • Nedostatek dat pro vyvinutí úspěšných prediktivních modelů,
 • Nedostatečná kvalita dat – redundance, duplicity, chyby, absence unifikovaných dat,
 • Realizace PA je časově náročná s nejistým výsledkem.
4. Poznámky, reference
 • Detailnější informace k prediktivní analytice jsou součástí přiloženého souhrnného dokumentu k podskupině faktorů "Data Science a pokročilá analytika" (FSG440 ).
 • PRAUS, O. - Prediktivní analýza – postup a tvorba prediktivních modelů - (VŠE, Praha 2013).