Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : BI: PA (Prediktivní analýza)
BI: PA (Prediktivní analýza)
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F454
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Praus, O. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Poznámka
 • Charakteristika faktoru je v přiloženém PDF dokumentu (zobrazení / stažení - ikonky v záhlaví stránky).
2. Obsahové vymezení prediktivní analýzy
 • PA využívá dostupná data k předpovědi budoucích jevů . Schopnost úspěšné predikce je využita k zlepšení rozhodnutí, které je tak více postavené na faktech (vztazích, trendech) nalezených v datech než na intuici.
 • Doporučený postup řešení prediktivní analýzy je obsahem úlohy " BI: Realizace prediktivní analýzy, PA " (U442A ).
3. Aplikace prediktivní analýzy
 • Prediktivní analýzu využívají především velké podniky jako:
  • banky - pro hodnocení klienta a kredibility,
  • banky - pro identifikaci a hodnocení rizikovosti půjček, vyhodnocování trendů, tvorbu produktů,
  • pojišťovny - při odhalování podvodných pojistných událostí, pří upisování, při cenění rizik a pojistného, pro zlepšení efektivity marketingových kampaní, pro tvorbu produktů,
  • telekomunikační společnosti využívají prediktivní analýzu pro - vyhodnocování trendů, lepší cílení marketingových kampaní,
  • burzy - pro predikci vývoje akcií a komodit,
  • další - v marketingu, prodeji, finančních službách, medicíně.
4. Poznámky, reference
 • PRAUS, O. - Prediktivní analýza – postup a tvorba prediktivních modelů - (VŠE, Praha 2013)