Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Stroje
Stroje
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ5081
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-10-16
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Počet strojů dle typů,
 • Hodnota strojů a strojového parku ve finančním vyjádření v pořizovacích a zůstatkových cenách,
 • Stav využití strojů.
2. Související metriky
 • Podíl hodnoty strojů na celkovém majetku podniku,
 • Objem času nevyužití strojů vzhledem k poruchám,
 • Hodnota nevyužívaných strojů, nebo strojů s využitím pod stanovený limit.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Evidence majetku – technická, operativní, účetní (DQ301A),
 • Pasporty majetku (DQ311A),
 • Dokumentace strojů (DQ312A),
 • Změny, převody, přírůstky a vyřazení majetku (DQ315A),
 • Výkazy majetku (DQ317A),
 • Analýzy majetku (DQ331A),
 • Technická a výrobní dokumentace (DQ502AXMN).
4. Adekvátní dimenze