Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení investic do IT
Metriky řízení investic do IT
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG440
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky řízení investic do IT:
 • Objem plánovaných investičních prostředků do IT (I441 ),
 • Objem úspěšných investic do IT (I442 ),
 • Výnosnost, rentabilita investice (ROI) (I443 ),
 • Čistá současná hodnota investice (NPV) (I444 ),
 • Doba splacení investice (I445 ).
2. Využití metrik řízení investic v úlohách:
 • Ekonomická analýza a rozpočet informační strategie (U042A ).
 • Řízení investic do IT (TG303 ),
 • Řízení nákladů na IT (TG301 ),
 • Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ),
 • Metriky řízení investic se promítají do plánovacích úloh projektů:
  • Řízení portfolia projektů (TG103 ),
  • Řízení projektu (TG401 ).
3. Dimenze pro analýzy metrik řízení investic:
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ),
 • IT služby a zdroje (DIG100 ),
 • Provázanost na celopodnikové řízení umožňují dimenze:
  • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
  • Dimenze majetku (DIGQ45 ) zaměřené na investice,
  • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
  • Podniková organizace (DIGQ01 ).
4. Využití metrik řízení investic v aplikacích:
 • Hodnocení návratnosti investic do IT (A304A ).