Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení investic do IT
Metriky řízení investic do IT
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG440
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky řízení investic do IT se zaměřují jak na plánování investic, tak na hodnocení návratnosti investic na bázi standardních metod.
3. Přehled metrik
 • Objem plánovaných investičních prostředků do IT (I441 ),
 • Objem úspěšných investic do IT (I442 ),
 • Výnosnost, rentabilita investice (ROI) (I443 ),
 • Čistá současná hodnota investice (NPV) (I444 ),
 • Doba splacení investice (I445 ).
4. Využití metrik v oblastech řízení podniku a IT
 • Ekonomická analýza a rozpočet informační strategie (U042A ).
 • Řízení investic do IT (TG303 ),
 • Řízení nákladů na IT (TG301 ),
 • Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ),
 • Metriky řízení investic se promítají do plánovacích úloh projektů:
  • Řízení portfolia projektů (TG103 ),
  • Řízení projektu (TG401 ).
 • Celkový přehled oblastí řízení: Řízení IT podniku (DO001 ), Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ),
 • IT služby a zdroje (DIG100 ),
 • Provázanost na celopodnikové řízení umožňují dimenze:
  • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
  • Dimenze majetku (DIGQ45 ) zaměřené na investice,
  • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
  • Podniková organizace (DIGQ01 ).
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Dokumenty řízení investic do IT (DSG340 ),
 • Dokumenty analýzy a plánování výnosů a efektů z IT (DSG330 ),
 • Dokumenty řízení IT projektů (DSG400 ),
 • Dokumenty strategického řízení IT (DG000 ),
 • Dokumenty řízení IT služeb (DG100 ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).