Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Objem úspěšných investic do IT
Objem úspěšných investic do IT
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I442
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-04-08
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
tis. Kč
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Objem investic do IT v tis. Kč. , které vyhovují nebo překračují očekávané efekty, založené na výpočtu, či odhadu návratnosti investic a uživatelské spokojenosti.
2. Související metriky
  • Podíl finančního objemu úspěšných investic do IT na celkovém objemu investic na informatiku v %,
  • Objem neúspěšných investic do IT ve finančním vyjádření.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Investiční plány v IT (D341A ),
  • Specifikace investiční akce (D343A ),
  • Stanovení hodnoty investice (D344A ),
  • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
  • Finanční plány a rozpočty (DQ053A ).
4. Adekvátní dimenze