Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Stanovení hodnoty investice
Stanovení hodnoty investice
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D344A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Stanovení hodnoty investice - účel dokumentu
 • Účelem je připravit výpočty ekonomických ukazatelů pro všechny projekty.

2. Obsah dokumentu
 • Dokument Stanovení hodnoty investice je klíčový pro celou úlohu hodnocení návratnosti investic. Popisuje výpočet finančních ukazatelů potenciální investice , čímž stanovuje její efektivitu.
 • Tento dokument obsahuje výpočty ekonomických ukazatelů pro všechny projekty . V rámci jedné úlohy hodnocení tedy existuje pouze jednou a zahrnuje všechny hodnocené projektové záměry.
3. Struktura dokumentu:
 1. Úvodní vymezení dokumentu,
 2. Výpočet ROI,
 3. Výpočet NPV (čistá současná hodnota),
 4. Výpočet vnitřního výnosového procenta (IRR),
 5. Výpočet ekonomické přidané hodnoty (EVA),
 6. Syntéza metod – souhrnný příklad,
 7. Poznámky.
4. Poznámky, reference:
 • Podrobnější struktura je v připojeném balíčku ke stažení.
5. Vznik dokumentu
 • V úloze: Příprava investičního plánu na IT (U351A ).