Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Doba splacení investice
Doba splacení investice
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I445
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-04-08
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
rok
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Ukazatel doby splacení investice (PM – Payback Method) - slouží k odhadu časového intervalu, po jehož uplynutí je investice splacena kumulovaným ročním tokem peněz (cash flow). Je to tedy takový počet let, za něž získaný objem cash flow se bude rovnat nákladům na investici.
  • PM = IN / CFr ,
    • kde IN = počáteční náklady na investici, CFr = Očekávané roční výnosy z investice (cash flow).
2. Zdroje dat pro metriku
  • Investiční plány v IT (D341A ),
  • Specifikace investiční akce (D343A ),
  • Hodnocení návratnosti IT investice (D342A ),
  • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
  • Finanční plány a rozpočty (DQ053A ).
3. Adekvátní dimenze