Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Výnosnost, rentabilita investice (ROI)
Výnosnost, rentabilita investice (ROI)
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I443
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-04-08
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
ROI
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Výnosnost investice, resp. ROI – Return on Investment - se vypočítává jako poměr zisku (přebytku výnosů nad cenou investice do IT projektu či úlohy) a objemem počátečních investic do projektu.
  • ROI = Zr / IN ,
    • kde Zr = průměrný roční zisk z investice do informatiky, IN = náklady na investici.
2. Zdroje dat pro metriku
  • Investiční plány v IT (D341A ),
  • Specifikace investiční akce (D343A ),
  • Hodnocení návratnosti IT investice (D342A ),
  • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
  • Finanční plány a rozpočty (DQ053A ).
3. Adekvátní dimenze