Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Čistá současná hodnota investice (NPV)
Čistá současná hodnota investice (NPV)
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I444
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
NPV
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Čistá současná hodnota, resp. NPV – Net Present Value - sleduje diskontované budoucí peněžní toky k současnému období. Budoucí peněžní toky jsou kráceny (diskontovány) pomocí diskontní sazby.
2. Výpočetní předpisy
  • NPV = SHCF – IN , kde SHCF = současná hodnota cash flow, IN = náklady na investici a SHCF = S (CFt / (1+k)t), a kde S pro t = 1 do n, kde n je počet let využívání investice, CF = cash flow v daném roce, k = úroková míra v daném roce.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Investiční plány v IT (D341A ),
  • Specifikace investiční akce (D343A ),
  • Hodnocení návratnosti IT investice (D342A ),
  • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
  • Finanční plány a rozpočty (DQ053A ).
4. Adekvátní dimenze