Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Příjmy nedaňové
Příjmy nedaňové
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ7202XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-19
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky

*/Příjmy nedaňové – rozpočtová položka OVM - celkový objem příjmů z příspěvků, pronájmu atd.

2. Související metriky
 • Příjmy z pronájmu majetku,
 • Příjmy od organizací a příspěvkových organizací,
 • Zisk municipiálních podniků, podíl na zisku po zdanění,
 • Dividendy z akcií, přijaté úroky,
 • Přijaté sankční pokuty.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Rozpočet OVM.
4. Adekvátní dimenze
 • Časová dimenze (DI001 ),
 • Podnikové (OVM) útvary (DIQ003 ),
 • Majetek (DIQ452 ),
 • Příspěvkové organizace,
 • Municipiální podniky