Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Katalog cílů OVM
Katalog cílů OVM
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ704AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-03-20
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Katalog cílů OVM - účel dokumentu
 • Účelem je vytvořit ve vazbě na strategii souhrnný přehled cílů OVM s jejich charakteristikami (zodpovědností, časem).
2. Obsah dokumentu
 • Katalog cílů OVM představuje přehled definovaných cílů rozvoje OVM a jeho služeb .
 • Podstatné charakteristiky každého podnikového cíle by měly být:
  • obsahové vymezení,
  • zodpovědnosti, resp. zodpovědné role za jeho dosažení,
  • časový horizont jeho naplnění,
  • metriky plnění cíle,
  • perioda měření metrik.
 • Součástí dokumentu je i určení kritických faktorů , které mohou mít přímý vliv (negativní i pozitivní) na dosažení cílů OVM a podmínek , bez kterých je splnění cíle nereálné.