Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Strategické analýzy OVM
Strategické analýzy OVM
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ701AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.2
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Strategické analýzy OVM“ – cíl, účel
  • Definovat klíčové ukazatele pro OVM a jeho výkonnost a vyhodnotit je dle vybraných dimenzí a podle možností i predikovat jejich vývoj,
  • Řešit obecné otázky spojené s řešením analytických úloh – ve scénáři (SQ004 ).
2. Klíčové aktivity
  • Definování účelu a oblastí strategických analýz OVM,
  • SWOT analýza řízení OVM,
  • SWOT analýza IT OVM - s využitím dokumentu (D013A ),
  • Analýzy metrik strategického řízení OVM podle vybraných oblastí řízení.