Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Strategické analýzy OVM
Strategické analýzy OVM
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ701AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-12
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Strategické analýzy“ – cíl, účel
 • Účelem analytické úlohy je vyhodnotit klíčové vlivy ovlivňující OVM a jím poskytované služby, tj. ekonomické prostředí, politické vlivy, rozvoj regionu atd.,
 • Úloha má současně řešit otázky a problémy spojené s řešením analytických úloh (SQ004 ).
2. Funkcionalita analýz výnosů, analytický prostor
 • Zpracování SWOT analýzy OVM a SWOT analýzy IT a jeho řízení.
2.1. Analýzy hlavních finančních ukazatelů - dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro finanční část strategických analýz:
 • Dimenze pro finanční část strategických analýz:
  • Finanční ústavy (DIQ104 ), Dotace, Granty.
2.2. Analýzy personálních ukazatelů dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro personální část strategických analýz:
  • Počet pracovníků (IQ7801XGO), Pracovní fond v člověkodnech (IQ7802XGO),
  • Objem kursů a kvalifikačních programů (IQ7804XGO),
 • Dimenze pro personální část strategických analýz:
2.3. Analýzy majetkových a investičních ukazatelů dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro majetkovou a investiční část strategických analýz:
 • Dimenze pro majetkovou a investiční část strategických analýz:
2.4. Časové analýzy výnosů podniku („Time Intelligence“)
 • Vývoj ukazatelů strategického charakteru v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele,
 • Meziroční porovnání ukazatelů strategického charakteru, vývojové trendy .
 • Analýzy klouzavých ukazatelů strategického charakteru – např. klouzavý roční souhrn (moving annual total, MAT) - sleduje souhrnné hodnoty za posledních 12 měsíců.
3. Zdroje dat:
 • Stávající strategie OVM a dílčí strategické dokumenty (DQ701AXGO),
 • Organizační a řídící dokumenty (DQ702AXGO),
 • Procesní dokumentace (DQ703AXGO),
 • Katalog cílů OVM (DQ704AXGO),
 • KPI OVM (DQ705AXGO),
 • Finanční výkazy OVM (DQ706AXGO),
 • Evidence majetku OVM,
 • Legislativa.
4. Podmínky úspěšnosti strategických analýz:
 • Existence reálné potřeby strategických analýz na úrovni vedení OVM,
 • Uplatnění vysoké komplexnosti a kvality strategických analýz, řešení analýz s využitím potřebného množství analytických dimenzí,
 • Dosažení požadované flexibility analýz vzhledem k aktuálním potřebám strategického řízení OVM,
 • Realizace strategických analýz na základě heterogenních a externích datových zdrojů, např. informací z databází internetu, sociálních sítí apod. a využití strukturovaných i nestrukturovaných dat.