Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Hospodářský výsledek OVM
Hospodářský výsledek OVM
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ7209XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-19
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Hospodářský výsledek OVM, resp. Výsledek hospodaření - je základní ekonomický ukazatel, vyjadřující úspěšnost OVM, představuje rozdíl mezi jeho výnosy a náklady za určité období.
2. Související metriky
  • Provozní výsledek = provozní výnosy – provozní náklady,
  • Finanční výsledek = finanční výnosy – finanční náklady.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Účetní evidence, Hlavní kniha (DQ041A ) - se specifiky účetnictví veřejné správy,
  • Finanční výkazy (DQ051A ),
  • Finanční plány a rozpočty (DQ053A ),
  • Evidence úvěrů (DQ054A).
4. Adekvátní dimenze
5. Poznámky, reference:
  • PEKOVÁ, J.: Veřejné finance, Teorie a praxe v ČR. Praha, Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-698-1