Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Zpracování daní
Zpracování daní
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ712BXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Zpracování daní“ – cíl, účel
  • Zajistit úplné a kvalitní podklady pro výběr daní v působnosti OVM,
  • Vytvářet kvalitní podklady pro daňové výkazy.
2. Klíčové aktivity
  • Vytváření podkladů a řešení metodiky zpracování daní,
  • Určování jednotlivých druhů daní vzhledem k příslušným subjektům,
  • Výběr a kontrola daní podle druhů daní a subjektů.
  • Informování daňových subjektů o případných nedoplatcích,
  • Vymáhání nedoplatků za daně nebo kompletně neuhrazených daní.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Zajištění kvalitních podkladů pro výměr daní, dostupnost daňových odborníků pro kooperaci nebo konzultace v dané oblasti,
  • Efektivní řešení možných sporů ve výměře daní, případně jejich úhradách,
  • Zajištění kvalitní daňové evidence, zpracování podkladů pro řízení celé ekonomiky OVM