Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Zpracování daní
Zpracování daní
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ712BXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Zpracování daní“ – cíl, účel
 • Zajistit úplné a kvalitní podklady pro výběr daní v působnosti OVM,
 • Vytvářet kvalitní podklady pro daňové výkazy.
2. Vstupy a výstupy úlohy
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Účetní evidence (DQ711AXGO),
  • Podklady pro vyměřování a výběr daní,
 • Hlavními výstupy jsou:
  • Účetní evidence, aktualizovaná (DQ711AXGO),
  • Evidence daní v působnosti OVM.
3. Klíčové aktivity
 • Metodika zpracování daní,
 • Určování jednotlivých druhů daní vzhledem k příslušným subjektům,
 • Výběr a kontrola daní podle druhů daní a subjektů.
4. Klíčové metriky využívané v úloze
5. Poznámky, reference
 • PEKOVÁ, J.: Veřejné finance, Teorie a praxe v ČR. Praha, Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-698-1