Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence a správa poplatků
Evidence a správa poplatků
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ711BXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Evidence a správa poplatků“ – cíl, účel
 • Zajistit kvalitní evidenci nejrůznějších typů poplatků a sledování jejich úhrad,
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních evidenčních úloh, viz scénář (SQ001 ), a s řešením standardních transakčních úloh, viz scénář (SQ002 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy
 • Hlavními vstupy jsou
  • Účetní evidence, Hlavní kniha – dle pravidel OVM,
  • Dokumenty místních poplatků,
 • Hlavními výstupy jsou:
  • Účetní evidence, aktualizovaná,
  • Evidence poplatků ze psů,
  • Evidence poplatků za rekreaci a ubytování,
  • Evidence poplatků za VH přístroje,
  • Evidence rybářských lístků,
  • Evidence poplatků za svoz odpadu.
3. Klíčové aktivity
 • Evidence a správa místních poplatků ze psů,
 • Evidence a správa místních poplatků za rekreaci a ubytování,
 • Evidence a správa poplatků za popelnice, včetně bio-popelnic,
 • Evidence a správa místních poplatků za VH přístroje,
 • Evidence rybářských lístků.
4. Klíčové metriky využívané v úloze
5. Poznámky, reference
 • PEKOVÁ, J.: Veřejné finance, Teorie a praxe v ČR. Praha, Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-698-1