Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence a správa objektů pro řízení ekonomiky OVM
Evidence a správa objektů pro řízení ekonomiky OVM
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ711AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Účetnictví OVM“ – cíl, účel
 • Zajistit standardní účetní operace v souladu s legislativou,
 • Vést průběžný přehled o stavu a vývoji závazků a pohledávek OVM,
 • Zajistit efektivní využití disponibilních finančních zdrojů.
2. Klíčové aktivity
 • Evidence stavů a pohybů na účtech, příjmů OVM a výdajů OVM,
 • Evidence a správa závazků,
 • Evidence a správa pohledávek,
 • Evidence poskytovaných grantů,
 • Evidence poskytovaných dotací.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti a kvality dat vedených účtů pro potřeby realizace účetních transakcí,
  • vysoké úrovně validity dat a minimalizace časových zpoždění při aktualizacích účetních dat,
  • vysoké úrovně konsistence dat a jejich konsolidace účetních dat.
4. Poznámky, reference
 • PEKOVÁ, J.: Veřejné finance, Teorie a praxe v ČR. Praha, Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-698-1,
 • FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J., PETERA, P.: Manažerské účetnictví. Nástroje a metody. Praha, Wolters Kluwer, 2015. ISBN: 978-80-7478-743-0