Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Finanční analýzy
Finanční analýzy
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ714AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-12
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Finanční analýzy OVM“ – cíl, účel
 • Účelem úlohy je zpracovávat základní finanční analýzy OVM podle různých kritérií,
 • Úloha řešit otázky spojené s řešením analytických úloh (SQ004 ).
2. Funkcionalita finančních analýz OVM

2.1. Analýzy základních finančních ukazatelů dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro analýzy základních finančních ukazatelů:
 • Dimenze pro analýzy základních finančních ukazatelů:
  • Finanční ústavy (DIQ104 ), Účtová osnova (DIQ051 ), Účetní období (DIQ053 ),
  • Organizační útvary, Podnikatelské subjekty, Druhy daní, Druhy poplatků,
  • Poskytovatelé dotace, Dodavatelé (DIQ102 ), Příspěvkové organizace, Investice.
2.2. Analýzy finančních ukazatelů procesního charakteru:
 • Ukazatelé pro analýzy finančních aktivit:
  • Počet zpracovávaných dokumentů (IQ7005 ) – daňových dokladů, dobropisů atd., Počet účetních transakcí, Objem účetních transakcí,
 • Dimenze pro analýzy finančních aktivit:
2.3. Časové analýzy finančních ukazatelů („Time Intelligence“)
 • Vývoj finančních ukazatelů v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele, včetně jejich dimenzí,
 • Postupný nárůst hodnot finančních ukazatelů od aktuálního data – např. k začátku roku (YTD (year-to-date),
 • Meziroční porovnání finančních ukazatelů, vývojové trendy.
2.4. Srovnávací finanční analýzy:
 • Porovnání finančních plánů a rozpočtů se skutečností , případně porovnání jednotlivých variant plánů.
2.5. Prediktivní analytika
 • Určování předpokládaného vývoje v příjmové oblasti podle prediktorů charakteristiky dotační politiky, charakteristiky vývoje státního rozpočtu,
 • Určování předpokládaného vývoje ve výdajové oblasti OVM podle prediktorů rozsah poskytovaných služeb, počet občanů v působnosti OVM, počet podnikatelských subjektů v působnosti OVM.
3. Zdroje dat:
4. Podmínky úspěšnosti finančních analýz:
 • Finanční analýzy mohou díky různým nástrojům a metodám poznat finanční situaci a finanční hospodaření OVM, identifikovat slabé stránky (ať hrozící nebo již nastalé) a zároveň určit silné stránky, na které je možné se při rozhodování spolehnout.
 • Možnosti automatického zasílání varovných nebo jen informativních zpráv pracovníkům finančních oddělení,
 • Uplatnění vysoké komplexnosti a kvality finančních analýz s vazbou na analýzy celého OVM, řešení analýz s využitím potřebného množství analytických dimenzí,
 • Dosažení požadované flexibility analýz vzhledem k aktuálním potřebám a podmínkám pracovníků a současně potřebné granularity dat pro realizaci analytických operací, zajištění takové úrovně detailních dat pro analýzy, která je dosažitelná a ekonomicky přiměřená.
 • Zajištění operativní reakce aplikace na legislativní změny.