Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Finanční analýzy
Finanční analýzy
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ714AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.8
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Finanční analýzy“ – cíl, účel
  • Analyzovat sledované finanční ukazatele podle příslušných dimenzí a formulovat závěry pro finanční řízení OVM,
2. Klíčové aktivity
  • Základní finanční analýzy, analýzy stavů a pohybů na účtech,
  • Analýzy závazků a pohledávek,
  • Finanční analýzy a plánování movitého a nemovitého majetku,
  • Finanční analýzy a plánování grantů a dotací.