Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Dobropisy
Dobropisy
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ059
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Dobropisy - obsahové vymezení

Představují obvykle degenerovanou dimenzi, tj. bez dimenzionální tabulky. Využívá se pouze číslo dobropisu v rámci tabulek faktů.

2. Prvky dimenze

Dimenze nemá hierarchii.

3. Datové zdroje dimenze

Účetní evidence (DQ041A ).

4. Obsah balíčku ke stažení

Má obvykle charakter degenerované dimenze, data příkladu nejsou ke stažení.