Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Účetní evidence OVM
Účetní evidence OVM
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ711AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-03-23
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Účetní evidence“ - účel evidence
 • Účetní evidence (účetnictví) představuje účetní evidenci a dokumentaci na základě účetní osnovy pro OVM.
 • Účelem je :
  • zajistit standardní účetní operace podle platné legislativy,
  • poskytovat informace o finanční situaci OVM a výsledku hospodaření (zisku, ztrátě) za dané časové období ,
  • poskytovat podklady uživatelům OVM (některé specifické reporty na bázi hlavní knihy může požadovat např. banka při žádostech o poskytnutí úvěru apod.).
2. Obsah evidence
 1. Obsahem evidence jsou informace o jednotlivých vedených účtech a jejich stavech (počátečním, konečném) a pohybech na účtech,
 2. Struktura evidence je dána platnou účetní osnovou,
3. Úlohy zpracování evidence
 • Evidence a správa objektů pro řízení ekonomiky OVM (UQ711AXGO ),
 • Účetnictví OVM – účetní operace (UQ712AXGO ).
4. Reference, poznámky
 • PEKOVÁ, J.: Veřejné finance, Teorie a praxe v ČR. Praha, Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-698-1,
 • FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J., PETERA, P.: Manažerské účetnictví. Nástroje a metody. Praha, Wolters Kluwer, 2015. ISBN: 978-80-7478-743-0