Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení poskytovaných grantů
Řízení poskytovaných grantů
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ712CXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení poskytovaných grantů“ – cíl, účel
  • Zajistit průběžné sledování a vyhodnocování nabízených grantových možností a vytvořit předpoklady pro jejich racionální využití.
2. Klíčové aktivity
  • Sledování všech dostupných informací o grantových možnostech,
  • Vyhodnocování grantových možností vzhledem ke strategii OVM,
  • Přijímání a hodnocení přihlášek na vypsané granty,
  • Zpracování a kontrola grantové dokumentace,
  • Kontrola plnění grantů po stránce obsahové, termínové i finanční.
  • Vyhodnocení finálních efektů řešených grantů.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Získání kvalitních podkladů pro vyhodnocení grantu vzhledem ke koncepci OVM,
  • Vysoká transparentnost grantových řízení, poskytování informací o průběhu řízení žadatelům o granty v co nejkratším čase,
  • Zajištění kvalitního protokolování průběhu grantových řízení a výsledných rozhodnutí