Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se nastavení a řízení výkonnosti OVM
Řeší se nastavení a řízení výkonnosti OVM
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ703XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-04-10
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky a problémy:
 1. Kdo se podílí na nastavení systému řízení výkonnosti OVM?
 2. Kdo bude zodpovědný za jednotlivé součásti systému řízení výkonnosti a jak je bude následně využívat?
 3. Jaká kritéria – ekonomická i mimoekonomická, zejména poskytované služby a jejich kvalita budou pro posuzování úrovně výkonnosti OVM rozhodující?
 4. Jaké informační zdroje budou pro nastavení a využívání systému řízení výkonnosti nezbytná?
 5. Které oblasti řízení OVM mají na celkovou výkonnost klíčový vliv a které tak budou součástí systému řízení výkonnosti?
 6. Jaké faktory budou výkonnost OVM ovlivňovat a určovat postup implementace, kdo a jak bude vyhodnocovat jejich reálné dopady?
 7. Jaké úlohy budou tvořit součást řízení výkonnosti?
 8. Jaké další komponenty řízení bude třeba v souvislosti s úlohami definovat – role, dokumenty?
 9. Jak bude nastaven systém metrik – ekonomických, výkonových a dalších pro řízení výkonnosti?
 10. Jaké metody se v rámci řízení výkonnosti budou využívat?
 11. Jaké aplikace a nástroje budou podporovat systém řízení výkonnosti?
 12. Jak budou jednotlivé útvary OVM koordinovat aktivity na posilování výkonnosti?
 13. Jak budou útvary a jednotliví pracovníci OVM identifikovat omezení a rizika spojená s dosahováním požadované výkonnosti, jak budou dokumentována a projednávána?
 14. Kdo a jak budou sledovat a vyhodnocovat legislativní omezení vzhledem k požadované výkonnosti?
 15. Kdo a jak bude identifikovat omezení dostupných, např. personálních kapacit , vzhledem k výkonnosti? Kdo a kdy je bude řešit?
 16. Jak budou nastavené principy řízení podnikové výkonnosti komunikovány s pracovníky OVM, jak bude zajištěna jejich kvalifikační příprava ?
 17. Jak budou nastaveny motivační programy pro pracovníky směrem k posilování výkonnosti OVM?
 18. Jak se bude definovat a vyhodnocovat výkonnost jednotlivců ?
 19. Jak se bude úroveň výkonnosti monitorovat , kdo bude za monitoring zodpovědný, jak se budou výsledky komunikovat a řešit?
 20. Jak a kdy se bude dosahovaná úroveň výkonnosti vyhodnocovat , kdo a jak bude formulovat řešení problémů identifikovaných systémem řízení výkonnosti?
2. Řešení v úlohách MBI
 • Nastavení řízení výkonnosti OVM (UQ703AXGO ),
 • Realizace řízení výkonnosti OVM (UQ704AXGO ).