Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Realizace řízení výkonnosti OVM
Realizace řízení výkonnosti OVM
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ704AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.2
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Realizace řízení výkonnosti OVM“ – cíl, účel
 • Na základě nastaveného systému řízení podnikové výkonnosti určovat priority řízení a aktivit OVM, dle definovaných úloh řízení, které mají na výkonnost rozhodující vliv,
 • Naplánovat celý postup řízení výkonnosti od naplánování jednotlivých kroků, určení náplně řízení výkonnosti ve vybraných oblastech řízení, až po monitorování a hodnocení stavu a určení zásahů nebo opatření do jednotlivých aktivit,
 • Analyzovat (v rámci analytických úloh v oblastech řízení) aktuální hodnoty klíčových metrik KPI a na základě výsledků určovat hlavní problémy, omezení, a naopak možnosti v aktivitách OVM,
 • Dle výsledků analýz KPI navrhovat úpravy strategie služeb OVM, i úpravy plánů a rozpočtů ve vybraných oblastech řízení.
2. Vstupy a výstupy úlo
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Systém řízení výkonnosti OVM – pravidla, obsah, výsledky,
  • Organizační a řídící dokumenty (DQ702AXGO),
  • Procesní dokumentace (DQ703AXGO),
  • Katalog cílů OVM (DQ704AXGO),
  • KPI OVM (DQ705AXGO),
  • Finanční výkazy OVM (DQ706AXGO),
  • Rozpočet OVM (DQ707AXGO),
  • Výstupy aktuálních analýz a dílčích plánů OVM,
 • Hlavními výstupy jsou:
  • Úkoly pro útvary a pracovníky ve vztahu k výkonnosti OVM (na základě analýz komponent),
  • Finanční plány a rozpočty,
  • Personální plány,
  • Plány investic
3. Klíčové aktivity
 • Plán realizace podnikové výkonnosti,
 • Řízení výkonnosti ve finanční oblasti,
 • Řízení personální výkonnosti,
 • Řízení majetku, zejména investic,
 • Řízení výkonnosti IT.
4. Metriky využívané v úloze
 • Prakticky všechny definované metriky pro OVM – „Metriky řízení OVM – samosprávy“ (IGQ7XGO ), výběr pro operativní řízení výkonnosti je podle konkrétních podmínek OVM.
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Podmínky, které ovlivňují úspěšnost realizace úlohy a tedy i výkonnost jsou zejména:
  • pochopení a dodržování nastaveného systému řízení výkonnosti na úrovni vedení OVM i jednotlivých pracovníků,
  • promítnutí záměrů a plánů OVM až do individuálních úkolů manažerů i pracovníků,
  • pravidelné hodnocení a kontrola výsledků zvyšování výkonnosti a jejich komunikace v rámci celého OVM.
6. Poznámky, reference
 • FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J., PETERA, P.: Manažerské účetnictví. Nástroje a metody. Praha, Wolters Kluwer, 2015. ISBN: 978-80-7478-743-0