Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Realizace řízení výkonnosti OVM
Realizace řízení výkonnosti OVM
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ704AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.2
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Realizace řízení výkonnosti OVM“ – cíl, účel
  • Na základě nastaveného systému řízení podnikové výkonnosti určovat priority řízení a aktivit OVM, dle definovaných úloh řízení, které mají na výkonnost rozhodující vliv,
  • Naplánovat celý postup řízení výkonnosti od naplánování jednotlivých kroků, určení náplně řízení výkonnosti ve vybraných oblastech řízení, až po monitorování a hodnocení stavu a určení zásahů nebo opatření do jednotlivých aktivit,
  • Analyzovat (v rámci analytických úloh v oblastech řízení) aktuální hodnoty klíčových metrik KPI a na základě výsledků určovat hlavní problémy, omezení, a naopak možnosti v aktivitách OVM,
  • Dle výsledků analýz KPI navrhovat úpravy strategie služeb OVM, i úpravy plánů a rozpočtů ve vybraných oblastech řízení.
2. Klíčové aktivity
  • Plán realizace podnikové výkonnosti,
  • Řízení výkonnosti ve finanční oblasti,
  • Řízení personální výkonnosti,
  • Řízení majetku, zejména investic,
  • Řízení výkonnosti IT.
3. Poznámky, reference
  • FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J., PETERA, P.: Manažerské účetnictví. Nástroje a metody. Praha, Wolters Kluwer, 2015. ISBN: 978-80-7478-743-0