Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Nastavení řízení výkonnosti OVM
Nastavení řízení výkonnosti OVM
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ703AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.2
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Nastavení řízení výkonnosti OVM“ – cíl, účel
 • Definovat řízení výkonnosti ve všech podstatných fázích od nastavení, plánování, přes realizaci až po hodnocení výkonnosti a závěry,
 • Nastavit systém řízení výkonnosti OVM, a to ve všech oblastech jeho řízení, ve všech významných komponentách řízení a dle dalších podstatných charakteristik , tedy vždy s určením těch, které jsou pro výkonnost OVM nejvýznamnější.
 • Vymezit klíčová kritéria pro hodnocení dosahované výkonnosti, zejména KPI (Key Performance Indicators) a KGI (Key Goal Indicators) pro měření výkonnosti a úspěšnosti OVM a jím poskytovaných služeb.
2. Klíčové aktivity
 • Specifikace faktorů ovlivňujících implementaci a následné využití modelu,
 • Vyhodnocení prostředí dle definovaných faktorů,
 • Určení hlavních rolí v řízení výkonnosti,
 • Určení oblastí řízení zásadně určující výkonnost OVM,
 • Výběr a nastavení úloh (a procesů) významných pro výkonnost.
 • Výběr a nastavení metrik významných pro výkonnost,
 • Výběr a nastavení aplikací významných pro výkonnost,
 • Výběr a nastavení metod významných pro výkonnost,
 • Definování hlavních kritérií hodnocení výkonnosti.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Prvotní nastavení systému řízení výkonnosti OVM je pro jeho další využití zásadní a k hlavním podmínkám úspěšnosti patří:
  • vedení OVM musí od počátku dobře pochopit principy výkonnosti a jeho řízení, případně angažovat externí specialisty na tuto oblast,
  • na nastavených pravidlech pro řízení výkonnosti musí dojít mezi vedením OVM a mezi jednotlivými vedoucími pracovníky ke shodě,
  • nastavená a dohodnutá kritéria výkonnosti by měla být komunikována napříč celým OVM, se všemi zainteresovanými pracovníky a měla by být i základem motivačních faktorů,
  • kritéria pro hodnocení výkonnosti by měla zahrnovat jak kvantitativní, tak kvalitativní a musí být nastavena reálně vzhledem k prostředí a uvedeným externím faktorům – nereálná kritéria vedou k demotivaci pracovníků,
  • nastavená pravidla musí vytvořit stabilní základ pro řízení, ale současně musí být flexibilní vzhledem k vývoji prostředí, resp. by měla zohledňovat analýzy externích a do jisté míry i interních faktorů (viz výše).
4. Poznámky, reference
 • FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J., PETERA, P.: Manažerské účetnictví. Nástroje a metody. Praha, Wolters Kluwer, 2015. ISBN: 978-80-7478-743-0