Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Nastavení řízení výkonnosti OVM
Nastavení řízení výkonnosti OVM
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ703AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.2
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Nastavení řízení výkonnosti OVM“ – cíl, účel
  • Definovat řízení výkonnosti ve všech podstatných fázích od nastavení, plánování, přes realizaci až po hodnocení výkonnosti a závěry,
  • Nastavit systém řízení výkonnosti OVM, a to ve všech oblastech jeho řízení, ve všech významných komponentách řízení a dle dalších podstatných charakteristik , tedy vždy s určením těch, které jsou pro výkonnost OVM nejvýznamnější.
2. Klíčové aktivity
  • Vymezení základního přístupu a zdrojů k nastavení systému řízení výkonnosti OVM,
  • Vymezení komponent řízení výkonnosti a jejich vazeb,
  • Určení oblastí řízení zásadně určující výkonnost podniku,
  • Definování hlavních kritérií hodnocení výkonnosti,
  • Určení rolí v řízení podnikové výkonnosti.
3. Poznámky, reference
  • FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J., PETERA, P.: Manažerské účetnictví. Nástroje a metody. Praha, Wolters Kluwer, 2015. ISBN: 978-80-7478-743-0