Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se strategické řízení OVM
Řeší se strategické řízení OVM
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ701XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-04-10
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky a problémy:
 1. Kdo se podílí na strategických analýzách, formulování a schvalování strategie OVM?
 2. Jaké interní i externí informační zdroje bude nutné mít k dispozici pro analýzy a formulaci strategie OVM?
 3. Jaké metody se pro strategické analýzy a formulaci strategie používají?
 4. Které oblasti řízení OVM definují vlastní strategie a jak dochází k finální konsolidaci?
 5. Jaké strategické záměry ve funkcích a aktivitách OVM jsou definovány pro jednotlivé oblasti řízení? Kde a jak jsou dokumentovány?
 6. Jak se řeší vazby strategie OVM a strategie IT ? Jaká se realizuje spolupráce mezi vedením OVM a IT specialisty?
 7. Které reporty a s jakým obsahem budou na úrovni strategického řízení se musí připravovat pro vedení OVM?
 8. Které metriky budou pro strategické analýzy a formulaci strategie významné, které budou mít charakter KPI?
 9. Které dimenze ve vztahu k metrikám budou pro strategické analýzy a formulaci strategie OVM relevantní?
 10. Jaké podstatné faktory ovlivňují strategii OVM na další období?
 11. Jak se definují úkoly vyplývající ze strategie OVM , kdo je zodpovědný za jejich plnění a kdy a jak se kontrolují?
 12. Jakým způsobem se promítají úkoly ze strategie OVM do nižších úrovní řízení?
2. Řešení v úlohách MBI
 • Strategické analýzy OVM (UQ701AXGO ),
 • Formulace strategie OVM (UQ702AXGO ),
 • Řízení technologického rozvoje služeb OVM (UQ705AXGO ).