Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení technologického rozvoje služeb OVM
Řízení technologického rozvoje služeb OVM
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ705AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-12
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení technologického rozvoje služeb OVM“ – cíl, účel
 • Ve vazbě na systém řízení výkonnosti a strategické záměry OVM definovat nově technologické možnosti podpory poskytovaných služeb (v rozvoji dopravy, odpadového hospodářství, rozvoji zaměstnanosti atd.).
2. Klíčové aktivity
 • Analýza současné úrovně technického a technologického zajištění služeb poskytovaných OVM – specifikace potenciálu rozvoje,
 • Analýza nabídky trhu technických prostředků a technologií pro podporu služeb OVM, např.:
  • zasílání varovných hlášení (alertů) v případě mimořádných nebo krizových událostí,
  • optimalizace veřejného osvětlení vzhledem k světelnému výkonu i nákladovosti, optimalizace veřejného osvětlení vzhledem k světelnému výkonu i nákladovosti,
  • optimalizace využití parkovacích kapacit,
  • optimalizace svozu odpadu („chytré popelnice“),
  • optimalizace hromadné dopravy a dopravních komunikací,
  • optimalizace využití školských kapacit,
  • efektivní objednávání a využití zdravotnických služeb,
  • efektivní monitorování životního prostředí, zejména znečištění ovzduší,
  • podpora rozvoje zaměstnanosti,
  • a další.
 • Vyhodnocení potřeby progresivních technologií pro řízení a správu objektů v působnosti OVM,
 • Vyhodnocení technické a ekonomické náročnosti technického rozvoje jednotlivých služeb.
 • Strategické záměry v uplatnění progresivních technologií pro řízení a správu objektů v působnosti OVM,
 • Promítnutí do IT služeb.