Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se řízení pohledávek OVM
Řeší se řízení pohledávek OVM
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ713XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-04-10
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky a problémy:
  1. Jak zajistit kvalitní a detailní evidenci pohledávek, zejména vzhledem k výběru daní a poplatků?
  2. Jak se vyhodnocují pohledávky k zákazníkům vzhledem jejich významu a vazbám?
  3. Jak se realizují vazby na řízení a správu daní, poplatků, případně řízení dotací?
  4. Jak se sledují pohledávky po splatnosti a jaké jsou přístupy k jejich řešení?
  5. Které reporty o pohledávkách a s jakým obsahem budou adekvátní jednotlivým úrovním a pozicím řízení OVM?
  6. Které metriky budou pro analýzy pohledávek významné?
  7. Které dimenze ve vztahu k metrikám budou pro analýzy pohledávek relevantní?
  8. Jak průběžně je třeba připravovat podklady a vyhodnocovat saldo pohledávek ?
  9. Do jaké míry se OVM vyrovnává i s  nedobytnými pohledávkami ?
2. Řešení v úlohách MBI