Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Finanční řízení orgánu samosprávy
Finanční řízení orgánu samosprávy
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ710XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „Finanční řízení orgánu samosprávy“ – přehled úloh
 • Vymezení úloh finančního řízení orgánu samosprávy je v MBI založeno na standardních obecně definovaných úlohách .
 • Finanční řízení orgánů samosprávy je upraveno pravidly (a zákony pro veřejnou správu) a detailně je vymezeno zejména v publikacích :
  • PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance: teorie a praxe v ČR. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011. 644 s. ISBN 978-80-7357-698-1,
  • PEKOVÁ, Jitka, PILNÝ, Jaroslav, JETMAR, Marek. Veřejný sektor – řízení a financování. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012. 488 s. ISBN 978-80-7357-936-4.
1.1. Účetnictví:
 • Evidence: Vytvoření a aktualizace účetní evidence - (UQ051A ) – vytvoření, aktualizace a dotazy do účetní databáze,
 • Transakce: Účetní transakce - (UQ052A ) - zpracování daňového dokladu, provedení účetních transakcí,
 • Reporting: Účetní reporting - (UQ053A ) - vytváření standardních finančních výkazů a reportů,
 • Analýzy:
  • Finanční analýzy - (UQ054A ) - analýzy globálních finančních ukazatelů (likvidita apod.) a jejich časového vývoje,
  • Dílčí analýzy finančních dat - (UQ054B ) – základní analýzy stavu účtů, jejich pohybů podle různých dimenzí (účtů, poboček, útvarů atd.) a jejich časového vývoje,
 • Plánování: Finanční plánování a rozpočty - (UQ055A ),
 • Další úlohy:
  • Provozní účetnictví - (UQ056A ),
  • Pokladna - (UQ057A ).
1.2. Závazky:
 • Evidence: Evidence závazků - (UQ061A ) - vytvoření, aktualizace a dotazy do databáze závazků,
 • Transakce: Zpracování závazků - transakce - (UQ062A ),
 • Reporting: Reporting závazků - (UQ063A ) – zpracování reportů o závazcích k dodavatelům,
 • Analýzy: Analýzy závazků - (UQ064A ) - podle různých dimenzí (čas, dodavatelé, materiály, služby apod.).
1.3. Pohledávky:
 • Evidence: Evidence pohledávek - (UQ071A ) - vytvoření, aktualizace a dotazy do databáze pohledávek,
 • Transakce: Zpracování pohledávek – transakce - (UQ072A ),
 • Reporting: Reporting pohledávek - (UQ073A ) – zpracování reportů o pohledávkách za zákazníky,
 • Analýzy: Analýzy pohledávek - (UQ074A ) - podle různých dimenzí (čas, dodavatelé, zboží apod.).
1.4. Práce a mzdy:
 • Evidence: Evidence práce a mezd, PAM - (UQ081A ) - vytvoření, aktualizace a dotazy do databáze práce a mezd,
 • Transakce: Zpracování práce a mezd - transakce - (UQ082A ),
 • Reporting: Reporting práce a mezd - (UQ083A ),
 • Analýzy: Mzdové analýzy - (UQ084A ) - podle různých dimenzí (čas, profese, mzdové složky apod.),
 • Plánování: Plánování mezd - (UQ085A ).
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Účelem skupiny úloh je:
  • zajistit efektivní a spolehlivé vykonávání všech účetních operací ,
  • realizovat úspěšné finanční (úvěrové a další) operace vedoucí k celkové ekonomické stabilitě orgánu VS,
  • poskytovat pracovníkům finančního řízení orgánu VS kvalitní analytické a plánovací podklady pro řízení finančních zdrojů a zamýšlené finanční transakce,
  • konsolidovat finanční informace z jednotlivých organizačních jednotek a oblastí řízení.
3. Poznámky, reference
 • PEKOVÁ, Jitka. - Veřejné finance: teorie a praxe v ČR. - (1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR 2011) – ISBN 9788073576981,
 • PEKOVÁ, Jitka, PILNÝ, Jaroslav, JETMAR, Marek. - Veřejný sektor – řízení a financování. - (1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012 2012) - ISBN9788073579364
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.