Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení ekonomiky orgánu samosprávy
Řízení ekonomiky orgánu samosprávy
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ710XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „ Řízení ekonomiky OVM“ – přehled úloh
 • Řízení ekonomiky orgánů samosprávy je upraveno pravidly (a zákony pro veřejnou správu) a detailně je vymezeno zejména v publikaci PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance: teorie a praxe v ČR. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011. 644 s. ISBN 978-80-7357-698-1. Zahrnuje tyto úlohy:
  • Evidence a správa objektů pro řízení ekonomiky OV M (UQ711AXGO ),
  • Evidence a správa poplatků (UQ711BXGO ),
  • Účetnictví OVM – účetní operace (UQ712AXGO ),
  • Zpracování daní (UQ712BXGO ),
  • Řízení poskytovaných grantů (UQ712CXGO ),
  • Řízení dotací (UQ712DXGO ),
  • Finanční reporting (UQ713AXGO ),
  • Finanční analýzy (UQ714AXGO ),
  • Finanční plánování a tvorba rozpočtu (UQ715AXGO ).
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Účelem úloh řízení ekonomiky OVM je:
  • zajistit efektivní a spolehlivé vykonávání všech účetních a finančních operací ,
  • realizovat úspěšné finanční (úvěrové a další) operace vedoucí k celkové ekonomické stabilitě OVM,
  • poskytovat pracovníkům finančního řízení OVM kvalitní analytické a plánovací podklady pro řízení finančních zdrojů,
  • konsolidovat finanční informace z jednotlivých organizačních jednotek a oblastí řízení.
3. Scénáře skupiny úloh:
 • Řeší se finanční řízení OVM (SQ711XGO ),
 • Řeší se řízení závazků OVM (SQ712XGO ),
 • Řeší se řízení pohledávek OVM (SQ713XGO ).
4. Poznámky, reference
 • PEKOVÁ, Jitka. - Veřejné finance: teorie a praxe v ČR. - (1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR 2011) – ISBN 9788073576981,
 • FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J., PETERA, P.: Manažerské účetnictví. Nástroje a metody. Praha, Wolters Kluwer, 2015. ISBN: 978-80-7478-743-0.
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.