Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení ekonomiky OVM
Řízení ekonomiky OVM
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ710XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření úloh řízení ekonomiky OVM
 • Účelem úloh řízení ekonomiky OVM je:
  • zajistit efektivní a spolehlivé vykonávání všech účetních a finančních operací ,
  • realizovat úspěšné finanční (úvěrové a další) operace vedoucí k celkové ekonomické stabilitě OVM,
  • poskytovat pracovníkům finančního řízení OVM kvalitní analytické a plánovací podklady pro řízení finančních zdrojů,
  • konsolidovat finanční informace z jednotlivých organizačních jednotek a oblastí řízení.
3. Přehled úloh podpory podnikání OVM:
 • Řízení ekonomiky orgánů samosprávy je upraveno pravidly (a zákony pro veřejnou správu) a detailně je vymezeno zejména v publikaci PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance: teorie a praxe v ČR. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011. 644 s. ISBN 978-80-7357-698-1. Do řízení ekonomiky OVM spadají tyto úlohy (druhá závorka obsahuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví maticích vztahů zobrazených dále):
 • Evidence a správa objektů pro řízení ekonomiky OVM (UQ711AXGO ) – ( Evidence ),
 • Evidence a správa poplatků (UQ711BXGO ) – ( Poplatky ),
 • Účetnictví OVMúčetní operace (UQ712AXGO ) – ( Účetnictví ),
 • Zpracování daní (UQ712BXGO ) – ( Daně ),
 • Řízení poskytovaných grantů (UQ712CXGO ) – ( Granty ),
 • Řízení dotací (UQ712DXGO ) – ( Dotace ),
 • Finanční reporting (UQ713AXGO ) – ( Reporty ),
 • Finanční analýzy (UQ714AXGO ) – ( Analýzy ),
 • Finanční plánování a tvorba rozpočtu (UQ715AXGO ) – ( Plány ).
4. Scénáře řízení ekonomiky OVM:
 • Všechny scénáře podle oblastí řízení OVM: „Scénáře k řízení samosprávy, OVM“ (SGQ700),
 • Scénáře k jednotlivým typům úloh (evidenční, transakční,…): „Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
5. Role v podpory podnikání OVM
 • Role řízení samosprávy : „Pracovníci v samosprávě“ (RGQ50XGO ). * /Vybrané role pro řízení ekonomiky OVM:
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh řízení ekonomiky OVM
 • Přehled dokumentů pro jednotlivé oblasti řízení je na stránce „Dokumenty jednotlivých oblastí řízení OVM“ (DSGQ71XGO ).
7. Metriky úloh podpory podnikání OVM
 • Přehled metrik pro řízení ekonomiky OVM je na stránce „OVM, samospráva: Finanční metriky“ (ISGQ72XGO ).
 • Celkový přehled metrik OVM je na stránce „Metriky řízení OVM - samosprávy“ (IGQ7XGO ).
8. Faktory podpory podnikání OVM
 • Podstatné faktory pro řízení OVM jsou na stránkách „Úroveň managementu“ (FSG050 ), „Poskytování IT služeb, provozní a rozvojové modely“ (FG100 ) a „Podniková analytika, Business Analytics, BA“ (FG400 ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.