Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina faktorů : Zajištění IT služeb, architektury
Zajištění IT služeb, architektury
Kód skupiny faktorů

Standardní kód skupiny faktorů v MBI.

:
FG100
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny faktorů

1. Poznámka:
  • Souhrnná charakteristika faktorů zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Vymezení a účel faktorů
  • Účelem skupiny faktorů „Zajištění IT služeb, architektury“ je specifikovat možné přístupy a možnosti v přípravě IT služeb a zejména charakterizovat hlavní typy architektur, jako nástrojů řízení rozvoje podniku a jeho IT.
3. Přehled podskupin faktorů