Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Úroveň řešení IT a poskytovaných IT služeb
Úroveň řešení IT a poskytovaných IT služeb
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG130
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Úroveň řešení IT a poskytovaných IT služeb – účel
 • Účelem podskupiny faktorů je specifikovat podstatné charakteristiky kvality poskytovaných IT služeb, jednotlivé typy architektur, a to jako základ pro řízení IT jak vzhledem k vlastním podnikovým útvarům, tak pro externí zákazníky.
2. Úroveň řešení IT a poskytovaných IT služeb - podstata
 • Podskupina faktorů analyzuje nejrůznější aspekty a možnosti řešení poskytovaných IT služeb ve vazbě na jejich architektury, aplikace a na infrastrukturu.
3. Úroveň řešení IT a poskytovaných IT služeb – přehled faktorů
 • Podniková architektura (F150),
 • Architektura IT služeb (F151),
 • Aplikační architektura (F152),
 • Technologická architektura (F153),
 • Datová architektura (F154),
 • Softwarová architektura (F155),
 • Integrace podnikové informatiky (F131 ),
 • Customizace aplikačních produktů (F132 ),
 • Systémové licence (F133 ),
 • Parametrizace (F134 ).