Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Příprava IT služeb
Příprava IT služeb
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG130
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Poznámka:
 • Celková, detailnější charakteristika faktorů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel faktorů
 • Účelem podskupiny faktorů je specifikovat podstatné charakteristiky kvality poskytovaných IT služeb, jednotlivé typy architektur, a to jako základ pro řízení IT jak vzhledem k vlastním podnikovým útvarům, tak pro externí zákazníky.
3. Přehled faktorů
 • Podskupina faktorů analyzuje nejrůznější aspekty a možnosti řešení poskytovaných IT služeb ve vazbě na aplikace a na infrastrukturu. K těmto faktorům patří:
  • Integrace podnikové informatiky (F131 ),
  • Customizace aplikačních produktů (F132 ),
  • Systémové licence (F133 ),
  • Parametrizace (F134 ).
4. Vliv faktorů na úlohy
 • Faktory se výlučně váží na úlohy řízení IT a speciálně na skupinu úloh „Návrh a realizace IT služeb“ (TG101 ), „Řešení aplikačního projektu“ (TG410 ), „Řešení projektu implementace ERP“ (TG420 ) a obdobně dalších podle typu aplikací.