Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Integrace podnikové informatiky
Integrace podnikové informatiky
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F131
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Půta, T. (Artex Informační systémy)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-06-15
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
 • Integrace je proces, při kterém dochází ke kombinaci či propojování různorodých zdrojů podnikové informatiky do jednotného celku. Tyto komponenty pak navzájem spolupracují a koordinují svou funkcionalitu tak, že se taková kombinace jeví jako jednotný celek.
 • Důvodů , proč požadavek na integraci může vzniknout, může být celá řada. Nejčastěji se jedná o snahu o zajištění komunikace mezi dvěma různorodými systémy (například mezi podnikovým informačním systémem a dodavatelským systémem).
 • Příkladem integrace je:
  • Hardwarová integrace : jedná se o propojování hardwarových zařízení (například platebních terminálů) do jednoho celku. Lze integrovat buď různá hardwarová zařízení dohromady, nebo integrovat hardwarový prvek do informačního systému (ten pak bude přímo komunikovat s daným hardwarem),
  • Aplikační integrace je propojování různých informačních systémů (e-shop, ERP …). Touto integrací lze například docílit toho, že uživatelé budou pracovat ve svém systému, avšak na pozadí budou odcházet data do systému druhého.
2. Efekty a výhody
 1. Propojení systému do většího celku,
 2. Sdílení potřebných funkcí mezi systémy,
 3. Větší pohodlnost pro uživatele (díky jednotnému rozhrání),
 4. Výhody plynoucí ze samotné podstaty integrace – např. přidání nového hardwarového prvku.
3. Problémy a omezení
 1. Může vést k vyšší složitosti procesu,
 2. Vznikají větší nároky na IT infrastrukturu ,
 3. Šíření nekvalitních dat – v případě, že jeden ze systému obsahuje nekvalitní data, mohou se tato nekvalitní data šířit i do ostatních subsystémů,
 4. Zvyšují se nároky na znalosti informatiků – je vhodné, aby integrátoři znali oba systémy