Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Customizace aplikačních produktů
Customizace aplikačních produktů
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F132
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Půta, T. (Artex Informační systémy)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení customizace aplikačních produktů
  • Dílčími úpravami na míru (customizace) se rozumí takové úpravy, které standardní funkcionalita aplikačního systému neposkytuje.
  • Customizace je proces, během něhož dochází ke změněně nebo vytvoření zdrojového kódu uvnitř podnikového systému . Vyžaduje tedy znalost programovacího jazyka, ale i daného informačního systému.
  • Customizace se uplatňuje v případě, že podniku nevyhovuje nebo nedostačuje základní verze systému od dodavatele. Pomocí změn v programu tak lze reflektovat unikátní procesy organizace.
2. Příloha
  • Charakteristika faktoru je v přiloženém PDF dokumentu (zobrazení / stažení - ikonky v záhlaví stránky).