Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Customizace aplikačních produktů
Customizace aplikačních produktů
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F132
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Půta, T. (Artex Informační systémy)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-06-15
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení

*/Dílčími úpravami na míru (customizace) se rozumí takové úpravy, které standardní funkcionalita aplikačního systému neposkytuje. */ Customizace je proces, během něhož dochází ke změněně nebo vytvoření zdrojového kódu uvnitř podnikového systému . Vyžaduje tedy znalost programovacího jazyka, ale i daného informačního systému. */Customizace se uplatňuje v případě, že podniku nevyhovuje nebo nedostačuje základní verze systému od dodavatele. Pomocí změn v programu tak lze reflektovat unikátní procesy organizace.

2. Efekty, výhody:
  • Přizpůsobení se business procesům: je největší potenciální přínos customizace.
  • Sjednocení vzhledu: týká se především vzhledu reportů odcházejících z podniku.
  • Zachování kompetitivní výhody: některé úpravy mohou pomoci optimalizovat daný proces, což může podniku přinést kompetitivní výhodu či dosáhnout větší efektivity práce.
3. Problémy a omezení:
  • Obtížný přechod na nové verze systému: při customizaci dochází k úpravě zdrojového kódu. Každá takováto úprava může ztížit a prodražit přechod na novější verzi systému.
  • Špatně provedené úpravy: úprava v programu může poskytovat fatálně chybné údaje. Na druhou stranu ji lze minimalizovat vhodným výběrem dodavatele i korektním dodržováním pravidel metodiky a testováním úpravy.
  • Růst nákladů: dochází k němu především u společností, kde nejsou jasně vymezeny zodpovědnosti za rozvoj systému a pravomoci k rozhodnutí o zahájení vývoje dané úpravy.
  • Problémy v řízení změn: customizace je sice založená na úpravách, které mají podporovat business procesy podniku, avšak mnohdy se může jednat o špatně nastavené procesy.
  • Správa úprav: se týká především velkých podniků, kde vzniká velké množství úprav. Tyto úpravy je nutné dobře dokumentovat.