Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Parametrizace software
Parametrizace software
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F134
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Půta, T. (Artex Informační systémy)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-06-16
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
  • Parametrizace je proces, ve kterém může také docházet k určité úpravě funkcionality , avšak vždy se jedná o úpravy v rámci mantinelů, které vymezil výrobce ERP systému.
  • Nedochází tak k reálnému vytvoření nové funkcionality nýbrž pouze k upravení stávající funkcionality do nové podoby.
  • Jde tak o nastavení parametrů, polí a pracovních postupů v rámci daného softwarového řešení. Tato nastavení jsou obvykle součástí jakékoliv implementace a nevyžadují, resp. nepředstavují změny ve zdrojovém kódu.
2. Efekty a výhody
  1. Obvykle rychlé a pružné přizpůsobení produktu potřebám uživatele,
  2. Některá nastavení parametrů si může zajistit uživatel sám,
  3. Různorodost možností nastavení parametrů.
3. Problémy a omezení
  1. U některých produktů obrovské množství parametrů ,
  2. Nezbytná kvalitní znalost analytika či vývojáře podstaty parametrů,
  3. S vysokým počtem parametrů vzrůstá složitost produktu .