Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Systémové licence
Systémové licence
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F133
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Půta, T. (Artex Informační systémy)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-06-15
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
 • V obecné rovině je softwarová licence právním nástroj pro ochranu softwaru.
 • Licence definuje, jak může být se softwarem nakládáno. Toto svolení (licenci) uděluje autor daného softwaru. V případě, že někdo jedná v rozporu s licenčním ujednáním, porušuje zákon.
 • Nejzákladnější r ozdělení licence je:
  • Open source (otevřený software) : při dodržení jistých podmínek, plynoucích z konkrétní licence, umožňuje uživatelům využívat zdrojový kód. (například prohlížet ho či upravovat. Open source bývá (avšak není to povinností) často šířen zdarma.
  • Proprietární licence : využívání zdrojového kódu bývá omezeno a jasně definováno danou licencí. Zpravidla nebývá zdarma.
 • V případě systémových licencí pro podnikové informační systémy bývá častější formou proprietární licence. Výrobce rovněž často definuje hned několik druhů licencí, které se liší podmínkami a právy k užívání daného softwaru. Tyto proprietární softwarové licence pro podnikové informační systémy můžeme obecně rozdělit na vývojářské a uživatelské.
2. Efekty a výhody
 1. Možnost využívat všechny objekty systému (tabulky, formuláře),
 2. Možnost měnit zdrojový kód programu,
 3. Možnost číst zdrojový kód ,
 4. Neomezený počet uživatelů (vývojářů), kteří mohou být přítomni v systému.
3. Problémy a omezení
 1. Obtížné získání vývojářské licence : většinou jen pro úzký okruh partnerů,
 2. Vysoká cena .