Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Sourcing
Sourcing
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG120
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Poznámka:
 • Celková, detailnější charakteristika faktorů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel faktorů
 • Účelem podskupiny faktorů je specifikovat a vyhodnocovat různé možnosti sourcingu, jejich personální a ekonomickou efektivitu především vzhledem k ekonomickým, obchodním, výrobním a dalším aktivitám firmy a rovněž v řízení IT vzhledem k plánovaným a řešeným projektům IT projektům a provozovaným aplikacím.
3. Přehled faktorů
 • Podskupina faktorů definuje analyzuje principy a možnosti sourcingu a jeho různé varianty. Nejvýznamnějším faktorem je v tomto případě outsourcing, jehož podstatou v řízení firmy a IT je zajišťování vybraných činností a služeb externími dodavateli. Důvody pro toto řešení mohou být konkurenční, odborné, finanční nebo organizační.
 • Do podskupiny spadají tyto faktory:
  • Úroveň a formy sourcingu - (F120 ) - presentuje základní modely sourcingu a jejich podstatné charakteristiky,
  • Outsourcing - (F121 ) - představuje zajišťování vybraných činností a služeb externími dodavateli.
4. Vliv faktorů na úlohy
 • Faktory sourcingu se promítají do „Strategického řízení firmy“ (TGQ000 ) a podle charakteru dalších činností např. do „Řízení dopravy“ (TGQ400 ), „Řízení skladů“ (TGQ200 ),
 • Faktory skupiny jsou hlavní náplní úlohy strategického řízení IT Návrh sourcingu IT (U035A ) a následně ovlivňují skupinu úloh Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ).
 • Na taktické úrovni řízení IT se faktory sourcingu promítají především do skupin úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ), Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ) a ekonomické charakteristiky sourcingu jsou předmětem úlohy Ekonomická analýza sourcingu (U305A ).
 • Na operativní úrovni řízení IT se faktor outsourcingu promítá do skupin úloh Řízení projektu (TG401 ) i Řešení aplikačního projektu (TG410 ) a do jeho jednotlivých typů, zejména ERP (TG420 ), BI (TG430 ), případně i dalších.