Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Sourcing
Sourcing
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG120
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Sourcing – účel
 • Účelem podskupiny faktorů je specifikovat a vyhodnocovat různé možnosti sourcingu, jejich personální a ekonomickou efektivitu především vzhledem k plánovaným a řešeným projektům IT projektům a provozovaným aplikacím.
2. Sourcing - podstata
 • Podskupina faktorů definuje analyzuje principy a možnosti sourcingu a jeho různé varianty .
 • Nejvýznamnějším faktorem je v tomto případě outsourcing , jehož podstatou v IT je zajišťování vybraných činností a služeb externími dodavateli. Důvody pro toto řešení mohou být konkurenční, odborné, finanční nebo organizační.
 • Podle toho, co je předmětem outsourcingu se rozlišuje :
  • outsourcing rozvoje informatiky , tj. implementace jednotlivých typových aplikačních software a technologií, případně vývoj specializovaných aplikací přímo podle potřeb podniku,
  • outsourcing provozu informatiky , tj. provozování jednotlivých aplikací, případně celého systému na technice a software samotného dodavatele, případně zákazníka, avšak s tím, že se dodavatel stará i o údržbu a inovaci této „zapůjčené“ techniky.
3. Sourcing – přehled faktorů
 • Úroveň a formy sourcingu - (F120 ) - presentuje základní modely sourcingu a jejich podstatné charakteristiky,
 • Outsourcing - (F121 ) - představuje zajišťování vybraných činností a služeb externími dodavateli.
4. Sourcing v kontextu řízení IT
 • Faktory skupiny jsou hlavní náplní úlohy strategického řízení IT Návrh sourcingu IT (U035A ) a následně ovlivňují skupinu úloh Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ).
 • Na taktické úrovni řízení IT se faktory sourcingu promítají především do skupin úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ), Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ) a ekonomické charakteristiky sourcingu jsou předmětem úlohy Ekonomická analýza sourcingu (U305A ).
 • Na operativní úrovni řízení IT se faktor outsourcingu promítá do skupin úloh Řízení projektu (TG401 ) i Řešení aplikačního projektu (TG410 ) a do jeho jednotlivých typů, zejména ERP (TG420 ), BI (TG430 ), případně i dalších.