Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Outsourcing
Outsourcing
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F121
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-03-14
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
 • Podstata outsourcingu v informatice je zajišťování vybraných činností a služeb externími dodavateli. Důvody pro toto řešení mohou být konkurenční, odborné, finanční nebo organizační.
 • Do oblasti outsourcingu se řadí:
  • Outsourcing rozvoje - představuje implementace jednotlivých typových aplikačních software a technologií, případně vývoj specializovaných aplikací přímo podle potřeb podniku externími dodavateli, resp. poskytovateli služeb,
  • Outsourcing provozní - představuje provozování jednotlivých aplikací, případně celého systému na technice a software samotného dodavatele, případně zákazníka, avšak s tím, že se dodavatel stará i o údržbu a inovaci této „zapůjčené“ techniky.
2. Efekty a výhody
 1. Možnost soustředění se na hlavní činnost podniku a tam trvale zvyšovat kvalitu,
 2. V případě vysoce kvalitního dodavatele se nabízí přístup k aplikacím a technologiím na špičkové úrovni,
 3. Rychlejší uplatnění nejnovějších technologií ,
 4. Zvýšení flexibility rozvoje informatiky vzhledem k požadavkům uživatelů - dodavatel většinou disponuje větším zázemím zdrojů než vlastní útvar informatiky zákazníka,
 5. Rozložení nákladů za produkty a služby a s tím související uvolnění personálních zdrojů nebo kapitálových prostředků pro jiné účely, jiné investiční programy,
 6. Snížení nákladů na informatiku, neboť dodavatel („outsourcer“) většinou sdílí zdroje pro více zákazníků,
 7. Řešení problému, kdy zákazník nedisponuje potřebnými personálními a technickými zdroji pro rozvoj a provoz informatiky.
3. Problémy a omezení
 1. Dlouhodobá závislost na jednom dodavateli, v informatice je výměna dodavatelské firmy relativně náročnou záležitostí,
 2. Bezpečnostní rizika , především v oblasti provozu,
 3. Nedostatečné znalosti dodavatele v předmětné oblasti zákazníka,
 4. Špatně nastavený smluvní vztah ,
 5. Podcenění procesních a organizačních pravidel kooperace,
 6. Musí být jasně definovány i procesy řízení, zejména na rozhraní mezi zákazníkem a poskytovatelem outsourcingu (řízení uživatelských požadavků, zadávání a koordinace projektů,..),
 7. Musí být definován systém ukazatelů pro měření a vyhodnocování kvantity a kvality outsourcovaných služeb jako podklad pro stanovení jejich cen.