Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Vedoucí ekonomického odboru
Vedoucí ekonomického odboru
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ515XGO
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Vedoucí ekonomického odboru - funkční náplň role

Vedoucí ekonomického odboru formuluje a prověřuje finanční strategie OVM, plánuje, řídí, koordinuje a hodnotí aktivity OVM ve finanční oblasti (příjmy, výdaje, úvěry apod.), obvykle podle základních pokynů stanovených zastupitelstvem. Vykonává např. tyto činnosti:

 1. určování finančních cílů a strategií OVM,
 2. plánování, řízení a koordinace účetních funkcí OVM,
 3. finanční výkaznictví, finanční analýzy, plánování a rozpočetnictví,
 4. příprava rozpočtů, kontrolování výdajů a zajišťování účelného využívání finančních zdrojů,
 5. schvalování finančních zdrojů pro realizaci strategií a programů,
 6. výběr nebo schvalování výběru podřízených pracovníků ve finančním odboru.
2. Požadované znalosti role
 1. znalosti aktuální legislativy,
 2. metody managementu ve veřejné správě,
 3. metody finančních analýz a plánování,
 4. statistické metody,
 5. vedení a psychologie práce v týmech.