Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Vedoucí technickoekonomického oddělení
Vedoucí technickoekonomického oddělení
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ524XGO
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Vedoucí technickoekonomického oddělení - funkční náplň role

Vedoucí technickoekonomického oddělení zajišťuje zpracování dat, podkladů a výkazů z oblasti zejména investičního rozvoje OVM. Vykonává např. tyto činnosti:

  1. řešení ekonomických otázek spojených s investicemi a majtekem,
  2. přípravu a realizaci investičních akcí ,
  3. správa a admministrace nemovitého majetku- zejména bytové objekty ,
  4. správa a admministrace movitého majetku- zejména nebytové objekty,
  5. příprava a realizace veřejných zakázek a správa majetku.
2. Požadované znalosti role
  1. znalosti aktuální legislativy,
  2. metody managementu ve veřejné správě,
  3. metody investičního plánová a řízení investičních akcí,
  4. principy a postupy ve veřejných zakázkách.