Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina rolí : OVM - vedení a vedoucí odborů
OVM - vedení a vedoucí odborů
Kód skupiny rolí

Standardní kód skupiny rolí v MBI.

:
RGQ50XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny rolí – pracovní zaměření, profesní náplň.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika rolí zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel skupiny rolí
 • Účelem skupiny rolí je vymezit jejich funkční náplň, požadované znalosti a dovednosti a kompetence pro řízení OVM, zejména na úrovni vedení celého OVM a jednotlivých odborů.
3. Přehled rolí
 • Starosta (RQ511XGO),
 • Místostarosta (RQ512XGO),
 • Člen rady (RQ513XGO),
 • Tajemník (RQ514XGO),
 • Vedoucí odboru kanceláře starosty (RQ545XGO),
 • Vedoucí ekonomického odboru (RQ515XGO),
 • Vedoucí odboru majetkoprávního (RQ516XGO),
 • Vedoucí odboru výstavby (RQ517XGO),
 • Vedoucí odboru správy majetku (RQ518XGO),
 • Vedoucí odboru územního rozvoje (RQ519XGO),
 • Vedoucí odboru vnitřních věcí (RQ525XGO),
 • Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví (RQ528XGO),
 • Vedoucí odboru školství a kultury (RQ530XGO),
 • Vedoucí živnostenského odboru (RQ531XGO),
 • Vedoucí odboru životního prostředí (RQ536XGO).
4. Podíl rolí skupiny na řešení úloh
 • Strategické řízení orgánu samosprávy (TGQ700XGO ),
 • Řízení ekonomiky orgánu samosprávy (TGQ710XGO ),
 • Podpora podnikání (TGQ720XGO ),
 • Sociální rozvoj (TGQ730XGO ),
 • Územní rozvoj (TGQ740XGO ),
 • Řízení kultury, sportu a cestovního ruchu (TGQ750XGO ),
 • Správa majetku OVM a řízení veřejných zakázek (TGQ760XGO ),
 • Řízení nákupu zboží, materiálu služeb pro OVM (TGQ770XGO ),
 • Řízení lidských zdrojů v orgánu samosprávy (TGQ780XGO ).