Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina rolí : Pracovníci v samosprávě
Pracovníci v samosprávě
Kód skupiny rolí

Standardní kód skupiny rolí v MBI.

:
RGQ50XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny rolí – pracovní zaměření, profesní náplň.

1. Pracovníci v samosprávě
 • Starosta (RQ511XGO),
 • Místostarosta (RQ512XGO),
 • Člen rady (RQ513XGO),
 • Tajemník (RQ514XGO),
 • Vedoucí ekonomického odboru (RQ515XGO),
 • Vedoucí odboru majetkoprávního (RQ516XGO),
 • Vedoucí odboru výstavby (RQ517XGO),
 • Vedoucí odboru správy majetku (RQ518XGO),
 • Vedoucí odboru územního rozvoje (RQ519XGO), Vedoucí oddělení územního rozvoje (RQ520XGO),
 • Vedoucí oddělení finančního hospodaření (RQ521XGO), Vedoucí oddělení poplatků (RQ522XGO), Vedoucí oddělení rozpočtu (RQ523XGO),
 • Vedoucí technickoekonomického oddělení (RQ524XGO),
 • Vedoucí odboru vnitřních věcí (RQ525XGO),
 • Vedoucí oddělení koncepce a ekonomiky školství (RQ526XGO), Vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů (RQ527XGO),
 • Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví (RQ528XGO), Vedoucí odboru školství a kultury (RQ530XGO),
 • Vedoucí živnostenského odboru (RQ531XGO),
 • Vedoucí oddělení stavebního a vodoprávního řízení (RQ533XGO), Vedoucí oddělení občanské vybavenosti (RQ534XGO),
 • Vedoucí oddělení rozvoje dopravy (RQ535XGO),
 • Vedoucí odboru životního prostředí (RQ536XGO),
 • Vedoucí oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší (RQ537XGO),
 • Vedoucí oddělení koncepce a ekonomiky kultury, sportu a volného času (RQ538XGO),
 • Vedoucí bytového oddělení (RQ539XGO),
 • Vedoucí oddělení nemovitostí (RQ540XGO),
 • Vedoucí personálního oddělení (RQ541XGO),
 • Vedoucí oddělení vzdělávání (RQ542XGO),
 • Vedoucí ekonomiky práce (RQ543XGO),
 • Vedoucí oddělení styku s veřejností (RQ544XGO), Vedoucí odboru kanceláře starosty (RQ545XGO),
 • Vedoucí oddělení krizového řízení (RQ546XGO),
 • Vedoucí právního oddělení (RQ547XGO),
 • VZ: Dodavatel (RQ501XGO ), VZ: Odborník (RQ502XGO ), VZ: Účastník (RQ503XGO ), VZ: Zadavatel (RQ504XGO ), VZ: Žadatel (RQ505XGO ).