Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ528XGO
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví  - funkční náplň role

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví řídí aktivit v oblasti sociálních podpor a zdravotnictví. Vykonává např. tyto činnosti:

 1. řízení sociální péče a pomoci občanům,
 2. výplaty sociálních dávek, případně odebrání kompenzací,
 3. správa bytů v domech s pečovatelskou službou,
 4. řízení rozvoje sociálních služeb, řešení otázek spojených s cizinci,
 5. zajištění sociálně právní ochrany dětí a mládeže, zajištění náhradní rodinné péče,
 6. řešení sociální prevence, funkce sociálního kurátora pro děti a mládež,
 7. řešení protidrogových aktivit,
 8. řešení obtížných sociálních situací občana (poskytování příspěvků, domovy důchodců,
 9. řešení obtížných sociálních situací dítěte,
 10. řízení a zajištění zdravotnických služeb a zdravotnických kapacit.
2. Požadované znalosti role
 1. znalosti aktuální legislativy,
 2. metody managementu ve veřejné správě,
 3. metody řízení v oblasti sociální zdravotnické,
 4. metody analýz dostupných dat.