Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Vedoucí odboru výstavby
Vedoucí odboru výstavby
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ517XGO
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Vedoucí odboru výstavby - funkční náplň role

Vedoucí odboru výstavby řídí aktivity výstavby v působnosti OVM. Vykonává např. tyto činnosti:

 1. řešení stavebního řízení,
 2. řešení vodoprávního řízení,
 3. řízení stavebního dozoru,
 4. řízení vodního hospodářství,
 5. řízení speciálních staveb,
 6. zajištění územního řízení,
 7. výběr nebo schvalování výběru podřízených pracovníků v odboru.
2. Požadované znalosti role
 1. znalosti aktuální legislativy,
 2. metody managementu ve veřejné správě,
 3. metody řízení investic,
 4. statistické metody,
 5. vedení a psychologie práce v týmech.